Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Uroczystość nadania imienia

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA  BOHATERÓW  BITWY NAD BZURĄ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE SZLACHECKIM.

Szkoła Podstawowa w Kozłowie Szlacheckim otrzymała imię Bohaterów Bitwy nad Bzurą oraz sztandar.

W dniu 24 września 2008r. w kościele parafialnym w Kozłowie Szlacheckim została odprawiona uroczysta Msza święta. Msze św. odprawił ordynariusz diecezji łowickiej-Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Podczas tej Mszy św. został poświęcony sztandar, który otrzymała szkoła. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba wygłosił homilię,
w której w pięknych słowach przypomniał tamte krwawe dni bitwy nad Bzurą, a jednocześnie oddał hołd bohaterom bitwy, powiedział
o bitwie nad Bzurą.

„Bitwa, która miała miejsce na tej ziemi tej bitwy, która była znaczona krwią płynącą Bzurą” i dalej mówił„To byli autentyczni bohaterowie bo wyrośli
nie z rozkazu, a wyrośli z poczucia miłości do ojczyzny, której uczy chrześcijaństwo od najmłodszego wieku. Ci bohaterowie bitwy nad Bzurą
to żołnierze od szeregowych począwszy, aż do poległych w tej bitwie generałów. Oni wszyscy zrosili tę ziemie swoją bohaterską krwią i ta krew
ma taką samą wartość, niezależnie od stopnia wojskowego, niezależnie
od odwagi i bohaterstwa, bo na pewno ta przelana krew była z miłości.

Ci, którzy będą patronować Waszej szkole, zapewne kiedy szli na bój
z hitlerowskim wrogiem nie myśleli o bohaterstwie, tylko zapewne nie jeden z nas usłyszałby z ich ust szeptane być może słowa, które dziś zostały wypowiedziane w Ewangelii” „wykonaliśmy to co powinniśmy wykonać”
(Łk 17,10) to zapewne były słowa, a jeśli nie słowa to czyny tych, którzy polegli w bitwie nad Bzurą. Oni nie oczekiwali, żeby ktoś im usługiwał oni uważali siebie” za sługi nieużyteczne” wykonujący to co im dyktowało serce
i hart ducha.

To bohaterstwo nie może pozostać tylko historią. To bohaterstwo nie może być tylko wypisane na sztandarze. To bohaterstwo nie może być tylko zaznaczone w kąciku albo izbie pamięci, które będą w szkole. To bohaterstwo musi być żywym i twórczym znakiem. To musza być bohaterowie, którzy
w znoju bohaterskim mówią do nauczycieli i uczniów tej szkoły, którzy mówią do mieszkańców tej ziemi. Bo zapewne w tej bitwie polegli także cywile mieszkający na tej ziemi, być może wasi bliscy. Oni wszyscy
są bohaterami bitwy nad Bzurą. Jedynej tak ogromnej bitwy polskiego wojska, która zakończyła się 20 września 1939r.

Gdy nie kończyły się pogrzeby bohaterskich żołnierzy byli oni tymi, którzy ” wykonali to co powinni wykonać”

A dzisiaj pytamy się co my powinniśmy wykonać? My, którzy uważamy się za uczniów Chrystusa. My, którzy świadomie przyszliśmy do tej świątyni. Jakie nasze zadanie na dziś? Jakie jest zadanie, kiedy nie trzeba oddawać życia?

I odpowiedź na pewno może być tylko jedna. Być bohaterem walki o dobro, o sprawiedliwość, być bohaterem walki solidarność międzyludzką.”

Jego Ekscelencja odniósł się do „wartości” jakie wyznaje świat, jakie uznają
i tworzą politycy wszystkich szczebli władzy. Zauważył przykrością,
że dzisiejsze czasy sugerują, że zło jest bohaterstwem.

„ Jako wzór postępowania wskazuje się tego, który kłamie, którego słowa nie mają żadnej wartości także w polityce. Bohaterem jest ten co oszukując urządził się i wzbogacił. Świat jakby odwrócił bohaterstwo, bohaterstwo żołnierzy bitwy nad Bzurą. Jakby odwrócił bohaterstwo, które polega na walce ze złem metodami dobra.”

Do zadań na dziś, które wymagają cierpliwości i poświęcenia jest właściwe kształcenie młodzieży. Wychowanie młodego pokolenia w duchu poszanowania prawdziwych, ogólnie uznawanych wartości.

O wychowaniu i kształceniu Ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba powiedział:

„To jest szczególne bohaterstwo i szkoły i rodziny i wszystkich instytucji, kształtować właściwie młode pokolenia. Uczyć wszelkich wartości, które są nieprzemijające, których nie ściga prokuratura i sądy. Wartości, których nikt nie odbierze, których nikt nie zniszczy. To jest na dziś wzięcie
i uaktualnienie bohaterów znad Bzury, uczyć wychowywać”

Na koniec homilii, Jego ekscelencja Ks. Biskup powiedział:

„ Przywołujemy bohaterów bitwy nad Bzurą. Niech oni staną z nami dzisiaj tu, tak jak zapewne widząc wieżę tej świątyni myśleli o Bogu. Niech staną z nami i modlą się za tę szkołę, która odtąd będzie nosić imię Bohaterów Bitwy nad Bzurą”.

Po Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się w szkole w sali gimnastycznej.
Na Sali była pomysłowa okolicznościowa dekoracja: mazowiecka wierzba
na tle krajobrazu z rzeką. Pod wierzbą leżał żołnierski ekwipunek otoczony wrzosami.

Na planszy była wypisana myśl Seneki „Każdy lud może żyć i rozwijać się tylko dotąd, dokąd zna i miłuje swoją przeszłość ginie, gdy traci dla niej szacunek” Chociaż minęło już ponad 2000 lat od wyrażenia tej myśli. Te słowa są wciąż aktualne.

Na wstępie dyrektor szkoły Maria Modzelewska-Papiernik przywitała zaproszonych gości przedstawiła program uroczystości. Wśród zaproszonych gości byli: przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, zasłużeni nauczyciele, przyjaciele szkoły oraz rodzice uczniów.

Historię szkolnictwa i szkoły w Kozłowie Szlacheckim przedstawiła Irena Kierubińska. Z krótką historią bitwy nad Bzurą zapoznała Magdalena Skrobisz.

Nauczyciele i uczniowie Szkoły podstawowej w Kozłowie Szlacheckim przygotowali piękne widowisko słowno- muzyczne. Przedstawili historię Polski: od legendy o Lechu, Czechu i Rusie poprzez bitwę pod Grunwaldem, rozbiory Polski, wrzesień 1939r do czasów współczesnych.

Całą uroczystość sprawnie prowadziła Urszula Szymańska.

Rodzice przekazali uczniom sztandar, ślubowanie na sztandar złożyli przedstawiciele: rodziców, nauczycieli

i uczniów. Szkoła otrzymała również obraz p.t. : „ Bitwa nad Bzurą” ofiarowany przez Alfreda Nowińskiego.

Na koniec uroczystości głos zabierali zaproszeni goście.

Uroczystą Mszę św. odprawił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba.

Poświęcenie sztandaru przez Jego Ekscelencje Ks. Biskupa
Andrzeja Franciszka Dziubę
.

Po zakończonej Mszy św. wyprowadzenie sztandaru z kościoła.

Powrót ze sztandarem do szkoły

Dyrektor szkoły p. Maria Modzelewska-Papiernik przywitała zaproszonych gości oraz zapoznała z programem uroczystości.

Przekazanie przez rodziców sztandaru uczniom szkoły.

 Prezentacja sztandaru

 

Wbijanie gwoździa-plakietki z nazwiskiem w drzewce sztandaru.

Składanie przysięgi na sztandar przez przedstawicieli: rodziców , nauczycieli
i uczniów
.

Obraz olejny 60×80 cm „Bitwa nad Bzurą” ofiarowany szkole.

 Dedykacja umieszczona na drugiej stronie płótna.

Honorowi goście od lewej: Starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, wójt gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski, Ks. Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Ks. Prałat Józef Kwiatkowski, Ks. Proboszcz Władysław Czaplicki, Ks. dr Bogdan Zatorski Zaproszeni goście

 Na scenę dziejową wkraczają: Lech, Czech i Rus. 

 Wręczanie dwóch nagich mieczy.

Rozrywanie Polski na trzy kawałki.Chór szkolny

Chór szkolny 

  Swój program również miały najmłodsze dzieci 

 

Część artystyczną zakończył polonez.

  Ks. Biskup w krótkim przemówieniu wyraził swoje uznanie dla organizatorów uroczystości. Podobała się szczególnie część artystyczna. Życzył sukcesów nauczycielom w nauczaniu a uczniom w zdobywaniu wiedzy  Swoimi wspomnieniami dzielił się Ks. Dr Bogdan Zatorski, kiedy chodził
do tutejszej szkoły.

Starosta sochaczewski Tadeusz Koryś wyraził uznanie za wybór imienia dla szkoły. Podziękował za przygotowanie uroczystości i oprawę artystyczną.

Wójt Gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski poinformował o wykonanych pracach remontowych w budynku szkoły, jak również o planowanych inwestycjach. Wspomniał o zmarłej 2 lata temu nauczycielce Zofii Nowińskiej. Wspominał ją jako wspaniałego pedagoga i przyjaciela młodzieży

 

 Całą uroczystość prowadziła Urszula Szymańska

Po zakończonej uroczystości

Gablota ze sztandarem i obraz

Ksiądz Biskup okazał zainteresowanie obrazem

Obiad po zakończonej uroczystości

 

 

/a