Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Armie POZNAŃ i POMORZE

ARMIA „POMORZE” 

Armia „Pomorze” utworzona 23 marca 1939r.,dowódca gen. dyw. Władysław Bortnowski. Jej zadaniem było bronić Polski przed atakiem Niemców z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich. Armia Pomorze w walkach od 1 do 3 września w Borach Tucholskich poniosła ciężkie straty, straciła 1/3 sił. Od 6 września trwał odwrót w kierunku Warszawy. Po spotkaniu generałów T. Kutrzeby i W. Bortnowskiego w okolicach Kutna w dniach7 i 8 września, zapadła decyzja o podporządkowaniu armii „Pomorze” armii „Poznań”. W celu wzmocnienia armii „Pomorze”, w dniu 13 września gen. Kutrzeba przesunął 26 Dywizję Piechoty z armii „Poznań” pod rozkazy gen. W. Bortnowskiego z armii „Pomorze”. Dzieje 26 Dywizji Piechoty w dniach od 12 do16 września będą przedmiotem szczegółowego opisu na dalszych stronach.

 

ARMIA „POZNAŃ”

Armia „Poznań” utworzona 23 marca 1939r.-dowódca gen. dyw. T. Kutrzeba. Jej zadaniem było obrona Wielkopolski przed atakiem Niemców z zachodu. Zabezpieczenie skrzydeł armii „Łódź i armii „Pomorze”. W pierwszych dniach wojny, nie brała udziału w walkach. Była nawet zagrożona okrążeniem, ponieważ 8 i 10 armie niemieckie maszerowały na Warszawę bardziej na południe od pozycji obronnych armii „Poznań”. Armia „Poznań”, opuściła pozycje obronne na zachodzie Polski i rozpoczęła marsz na wschód w kierunku Warszawy. Gen. T. Kutrzeba zwrócił się do Naczelnego Wodza E. Rydza-Śmigłego z propozycją o przeprowadzenie działań zaczepnych. W nocy z 8/9 września gen. T. Kutrzeba otrzymał radiogram od marszałka Rydza-Śmigłego zawierający hasło „Słońce wschodzi” a więc zgoda na propozycję gen. Kutrzeby. Był to ostatni kontakt z Naczelnym Wodzem. Na spotkaniu dowódców armii „Poznań” i „Pomorze”, koło Kutna podjęto decyzję o prowadzeniu działań zaczepnych w stosunku do 8 i 10 armii niemieckiej. Tak doszło do największej bitwy w II wojnie światowej do czasu bitwy pod Stalingradem(2 luty 1943r.), pod względem zaangażowania liczby żołnierzy, artylerii, czołgów i samolotów.