Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

-Konrad Ciechanowski – Armia POMORZE,1983

-Praca zbiorowa – Armia POZNAŃ w wojnie obronnej, wydawnictwo poznańskie, 1982

-Piotr A. Kukuła – Piechurzy kutnowskiego pułku, wydawnictwo łudzkie,1977

-Wiesław Wysocki – 10 Pułk Piechoty, wydawnictwo Bellona, Warszawa 1997

-Maciej Wojewoda – Bitwa i pamięć-muzeum w Sochaczewie, 1993

-T. Jurga – Bzura 1939,Warszawa, 1984

-Zygmunt Odrowąż-Zawadzki – Dzieje 14 Dywizji Piechoty, Gdańsk, 2003

-teczki archiwalne 26D.P.,10pp, 18pp, 37pp, z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

– materiały z archiwum Muzeum w Łowiczu

-Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej: 37 pułk piechoty, 26 p.a.l.

– zeszyt Jana Wojdy

-relacje mieszkańców Nowego Kozłowa Pierwszego, Nowego Dębska i Kozłowa Szlacheckiego.

 

FOTOGRAFIE:

– ze zbiorów archiwalnych Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

– z Bitwa i pamięć – M. Wojewoda Sochaczew 1993

– galeria zdjęć na www.ipn.gov.pl

– autor zdjęć Kozłów Szlachecki z lotu ptaka – Ryszard Papiernik

zbiory prywatne – Michał Wieczorek

 

 

 

SKRÓTY UŻYTE W TEKŚCIE:

npl – nieprzyjaciel

d.p. – dywizja piechoty

p.p. – pułk piechoty

p.a.l. – pułk artylerii lekkiej

d-ca – dowódca

ckm – ciężki karabin maszynowy

p-panc – przeciwpancerny