Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Obchody 74 Rocznicy Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim

kozłów szlachecki 2013r kopiaW dniu 15 września 2013 roku (niedziela) odbyły się uroczystości poświęcone 74. rocznicy Bitwy nad Bzurą ku czci walk i pamięci poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku na terenie Gminy Nowa Sucha.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 11.30 w kościele parafialnym p.w.
Św. Mikołaja w Kozłowie Szlacheckim została odprawiona Msza Święta
w intencji poległych żołnierzy polskich w czasie walk nad Bzurą w 1939 roku. Msza Święta sprawowana była przez kapelana Wojska Polskiego
ks. mjr Pawła Piontka oraz ks. Władysława Czaplickiego, który pełnił
rolę gospodarza.

W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele władzy samorządowej Gminy Nowa Sucha z Wójtem Maciejem Mońką oraz Przewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Mikulskim na czele, ppłk Dariusz Cichal Dowódca
32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
z Olszewnicy Starej, Marcin Podsędek Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Rafał Jóźwiak, mjr Andrzej Krysiak sekretarz Zarządu Rejonowego Żołnierzy WP w Skierniewicach,  przedstawiciele szkół
oraz mieszkańcy gminy.

Wójt Gminy Nowa Sucha powitał wszystkich obecnych na uroczystości. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta „Clonovia” im. 37 łęczyckiego pułku piechoty. Asystę liturgiczną wystawiły licznie reprezentowane formacje mundurowe: Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie Szlacheckim, Poczet Sztandarowy 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
z Olszewnicy Starej, Stowarzyszenie Tradycji 26 Dywizji Piechoty
ze Skierniewic, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 18 pułku piechoty
ze Skierniewic, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pancerni39 z Koszalina. W kościele obecne były poczty sztandarowe ze wszystkich szkół z terenu gminy.

Po Mszy Świętej Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego
Rafał Jóźwiak wygłosił prelekcję o 26 Dywizji Piechoty oraz złożył podziękowania organizatorom i mieszkańcom gminy.

Kolejną częścią uroczystości była procesja na pobliski cmentarz.
Na czele procesji szli z krzyżem strażacy z OSP Kozłów Szlachecki, następnie Kompania Honorowa z 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Olszewnicy Starej, orkiestra dęta „Clonovia”, poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcji historycznej, oficjele i zaproszeni goście oraz przybyli mieszkańcy gminy.
Na cmentarzu przy zbiorowej mogile poległych żołnierzy
z 26 DP został oddane należne honory poległym. Orkiestra dęta odegrała hymn narodowy, Kompania Honorowa przeprowadził Apel Pamięci i oddała Salwę Honorową, Pan Krzysztof Baranowski na trąbce odegrał
„Śpij żołnierzu”. Następnie przy dźwiękach werbla zostały złożone wiązanki przez delegacje zaproszonych gości. Należny hołd poległym żołnierzom został oddany przy czym należy podkreślić, że jeszcze nigdy na tym cmentarzu nie była oddana Salwa Honorowa. Uczyniliśmy to po raz pierwszy po tylu latach – „Chwała bohaterom”.

Ostatnią częścią obchodów był Piknik Patriotyczny. Mieszkańcy Kozłowa Szlacheckiego i goście z okolicznych miejscowości udali się na pobliski teren, gdzie odbyła się prezentacja wszystkich grup biorących udział
w uroczystościach i czekał na nich posiłek w postaci wojskowej grochówki, pieczonej kiełbaski i karkówki z grilla oraz pysznego ciasta. Pokrzepieni na duszy i ciele widzowie obejrzeli pokazy zaprezentowane przez miłośników historii w wyżej wymienionych grupach rekonstrukcji historycznej oraz grupę rekonstrukcyjno-kaskaderską „East RidersGrupa Rekonstrukcji Historycznej im. 18 pułku piechoty ze Skierniewic demonstrowała obsługę granatnika i lekkiego działka przeciwpancernego, zainscenizowała potyczkę wojenną, zajmowanie stanowisk bojowych
oraz przeprowadziła atak wojsk na nieprzyjaciela.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pancerni39 z Koszalina wykonała prezentację umundurowania i uzbrojenia formacji wojskowych. Pancerni39 kultywują tradycje ipamięć przedwojennej10 Brygady Kawalerii Pancernej, którą tworzył płk. S. Maczek poźniejszy dowódca Dywizji Pancernej na Zachodzie.

Grupa rekonstrukcyjno-kaskaderska „East Riders” przedstawiła nam:

-Pokaz musztry wojskowej na koniach – jeźdźcy zaprezentowali wyszkolenie ułanów poprzez musztrę paradną i bojową całego oddziału.

– Popisy we władaniu bronią: szablą – „Cięcie łóz” z „z ręki”- kilku uczestników pokazu klęczało w szeregu jeden za drugim trzymając wysoko uniesioną rękę
z łozą. Jeźdźcy galopowali wzdłuż tego szeregu i ścinali trzymane łozy: lancą – galopujący jeździec wykonywał pozorację ataków obrony, zasłon lancą, jak również szereg efektownych „parad” wokół siebie i pod karkiem konia.

– Woltyżerka i dżygitówka:

Jeźdźci tym razem wystąpili  w strojach  Lisowczyków . („Lisowczycy, lisowczyki (początkowa nazwa Straceńcy, również chorągiew elearska) – formacja lekkiej jazdy polskiej o charakterze utrzymującego się z łupów wojska najemnego, oparta na wzorach ustrojowych konfederacji wojskowych, sformowana w 1614 roku, pierwotnie jako konfederacja żołnierska pod wodzą pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego herbu Jeż”)

Jadąc w „korytarzu” z taśm galopem, jeźdźcy wykonywali poszczególne ewolucje: chowanie z boku konia przodem i tyłem, przeskoki z jednej strony konia na druga z dotknięciem ziemi, zwisy głową w dół z boku konia, stójkę
z boku konia do góry nogami, przeskoki na kark konia z pół-saltem, pocztę węgierską na dwóch koniach, jazdę na położonej lancy pomiędzy dwoma końmi, przejście jeźdźca pod brzuchem konia w galopie, jeździec zawieszony rękoma na łękach przednich siodeł jechał głową w dół
z nogami ponad jeźdźcami jadącymi obok niego, oraz wiele innych trudnych do opisania ewolucji.

Komentarz do pokazów „towarzyszy broni” przygotował Zbigniew Zagajewski – „w cywilu” dziennikarz Radia Niepokalanów, a „w mundurze” – miłośnik historii ze Stowarzyszenia Historycznego 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Barwnie komentował pokazy ułańskie i zajmowanie stanowiska bojowego z armatą ppanc. Bofors. Podał szczegóły umundurowania i sposób prowadzenia walki przez żołnierzy wraz z odniesieniem do historii oręża polskiego. Bez wątpienia była to cenna i ciekawa lekcja historii.

Orkiestra Dęta im. 37 pułku piechoty z Kutna zagrała koncert sześciu marszów
i utworów muzycznych.

Alfred Nowiński przygotował konkurs historyczny na temat Walk nad Bzurą podczas II Wojny Światowej. W konkursie wzięło udział 12 uczniów, po trzech przedstawicieli każdej ze szkół z terenu gminy. Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i bardzo ciekawe nagrody. W przeprowadzeniu konkursu pomagała Pani Elżbieta Sławek Dyrektor Biblioteki Gminnej.

32 Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej z Olszewnicy Starej
na czele z Dowódcą jednostki ppłk Dariuszem Cichalem zaprezentował nam sprzęt wojskowy. Była to armata przeciwlotnicza ZU-23-2.

Dobra zabawa z udziałem dzieci i dorosłych trwała do wieczora.
Na naszych oczach powstaje nowa regionalna tradycja.

Uroczystości 74. Rocznicy Bitwy nad Bzurą bez wątpienia dla wszystkich były wspaniałą lekcją historii. Każdy z uczestników dołożył swoją cegiełkę do dzieła budowania Naszej narodowej oraz lokalnej pamięci i tożsamości. Obchody dały możliwość pokazania, że pamiętamy i jednocześnie oddajemy hołd tym, którzy ofiarowali w obronie Naszej Ojczyzny swoje życie.

Składamy gorące podziękowanie dla wszystkich mieszkańców biorących udział w przygotowaniu uroczystości za okazaną życzliwość, wsparcie oraz zaangażowanie. Sponsorom dziękujemy za pomoc finansową