Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Lista poległych żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Kozłowie

LISTA ZIDENTYFIKOWANYCH POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY W   BITWIE NAD BZURĄ , POCHOWANYCH W ZBIOROWEJ   MOGILE  NA CMENTARZU PARAFIALNYM
W KOZŁOWIE SZLACHECKIM

L.p. stopień Nazwisko i imię Uwagi
1. Strz. Bremer Edmund
2. Strz. Białek Adek 10 pp
3. Żołn. Bińko Józef
4. Strz. Dominiak Seweryn
5. Strz. Duch Stefan
6. Żołn. Gortak Eugeniusz
7. Strz. Grabarczyk Anas
8. Strz. Grobelny Jerzy 10 pp
9. Strz. Józefowski Stanisław
10. Strz. Jurkiewicz Konstanty
11. Strz. Kalinowski Tadeusz
12. Strz. Karmazo Józef
13. ST. Strz. Kasztelan Zygmunt 10 pp
14. Strz. Kostera Stefan
15. Strz. Littenberg H
16. Sierż. Lywik Jan
17. Strz. Maciągowski Józef
18. Strz. Mazur Józef
19. Strz. Mazurkiewicz Jakub
20. Strz. Olesieski Kazimierz
21. Żołn. Parzeczewski Moszek
22. Ppor. Polesiak Jan 10pp
23. Żołn. Rummer Adolf
24. Strz. Schoen Erwin
25. kapral Sujek Henryk
26. Strz. Szmytkowski Zygmunt
27. Strz. Tycko Danych 10pp
28. Żołn. Wilczyński Stanisław