Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Bitwa nad Bzurą

BITWA NAD BZURĄ

Bitwa nad Bzurą w nomenklaturze niemieckiej była nazywana Bitwą pod Kutnem. Bitwa nad Bzurą trwała od 9 września do 20 września 1939r, była największą bitwą stoczoną przez armie polskie w wojnie obronnej w 1939r. Była również jedyną bitwą w której armie polskie odniosły pewne sukcesy. Wojska niemieckie pod dowództwem gen.płk. von Rundstedt`a z Grupy Południowej (Sud) w składzie: 8 Armia pod dowództwem gen. Johannesa Blaskowitz`a i 10 Armia pod dowództwem gen. Waltera von Richenau`a, rozciągnęły się na dużym obszarze w pogoni za armią „Łódź”. Przegrupowania wojsk armii POMORZE I POZNAŃ odbywały się nocami i przy zachowaniu wszystkich środków maskowania i ostrożności. Niemcy nie spodziewali się w tym rejonie tak dużego zgrupowania wojsk polskich. Wykorzystał to gen. Kutrzeba uderzając na Łęczycę , Stryków, Uniejów i Piątek. Zaskoczenie było olbrzymie, wzięto do niewoli kilkadziesiąt tysięcy niemieckich żołnierzy, zdobyto tabory z żywnością i bronią. Niemcy z przerażeniem wycofywali się z oznakami paniki, wycofali się na kilkadziesiąt kilometrów z zajętych pozycji. Gen.płk. von Runstedt pilnie prosił o wsparcie pancerne i lotnicze. Historycy bitwę nad Bzurą dzielą na trzy fazy:

– I faza od 9 do 12 września uderzenie na Stryków, Ozorków i Łowicz – zakończona sukcesem

– II faza od 14 do 15 września natarcie na Łowicz i Skierniewice(początkowo z sukcesem odrzucenie Niemców z Łowicza i odepchnięcie od Bzury za tory kolejowe Łowicz-Sochaczew a następnie wycofanie się za Bzurę przy b. dużych stratach – ostatecznie zakończyła się porażką.

– III faza od16 do 20 września armie POZNAŃ i POMORZE znalazły się w okrążeniu natarcie przez 26DP w kierunku Skierniewic a następnego dnia na Nowy Kozłów Pierwszy, Nowy Dębsk i na las brakoski (las pomiędzy Złotą a Brakami) przy b. dużych stratach zakończyło się niepowodzeniem. 14Dyw. Piechoty z G.O. gen. Knolla jako północny sąsiad 26DP wspólnie nacierała na las brakoski od zachodu oraz na Złotą, Erminów i Szwarocin przy bardzo dużych stratach zakończyło się porażką. Nastąpił teraz odwrót za Bzurę resztek armii POZNAŃ. Armia POMORZE została całkowicie rozbita, nieliczni żołnierze przebili się do Puszczy Kampinoskiej – zakończyła się klęską.

 

Bitwa nad Bzurą armii POZNAŃ I POMORZE od 9 do 20 września 1939 roku.