Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

Uroczystość obchodów 70 rocznicy bitwy

Polowa Msza św.

Myśl, żeby w 70 rocznicę Bitwy nad Bzurą w 1939 roku odprawić polową Mszę św. w miejscu stoczonej bitwy przez 26 Dywizję Piechoty Armii POMORZE, powstała w dniu nadania imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim.

Centralna części pola bitwy jest położona na terenie Nowego Dębska. Było tam pochowanych 134 poległych żołnierzy po stoczonej bitwie, którym postawiono okazały pomnik z kamienia łupanego.

Inicjatorem odprawienia polowej Mszy św. i zaproszenia Jego Ekscelencji księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego był proboszcz parafii p. w. Świętego Mikołaja w Kozłowie Szlacheckim ksiądz Władysław Czaplicki. Zaoferowałem proboszczowi swoją pomoc w przygotowaniach do wspomnianej uroczystości, gdyż inicjatywa proboszcza była zgodna z moją intencją uczczenia pamięci poległych żołnierzy w naszym rejonie.

Dzięki mojej stronie internetowej na temat stoczonej bitwy przez 26 Dywizję Piechoty w rejonie Nowego Dębska, dowiedziano się o moich pasjach. Zostałem zaproszony na święto 10 Pułku Piechoty do Łowicza. Tam poznałem pasjonatów oręża polskiego ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza i ze Stowarzyszenia Tradycji im.37 Łęczyckiego Pułku Piechoty z Kutna. Poinformowałem ich o planowanej polowej Mszy św.

Bezinteresownej pomocy udzielił pan Marek Drabik ze Stowarzyszenia Tradycji im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty z Kutna. Dzięki Jego staraniom w uroczystej polowej Mszy św. udział wzięli:

  • pan Marek Drabik osobiście na koniu jako kawalerzysta i dwóch kolarzy – zwiadowców stanowiących asystę w czasie przejazdu ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego,
  • oktet instrumentów dętych Clonovia w historycznych mundurach 37 pp z Klonownicy (kapelmistrz p. Marek Baranowski), który wykonał utwory patriotyczne i religijne.
  • pan pułkownik Remigiusz Wiśniewski z 12 –toma uczniami w mundurach z I Liceum Ogólnokształcącego PUL z Kutna przeprowadził Apel Pamięci.
  • panowie Zbigniew Zagajewski i Krzysztof Hojer ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty zaciągnęli honorową wartę przy pomniku pamięci.

Dzień 16 września 2009 roku był dniem szczególnym dla parafian Kozłowa Szlacheckiego. Nigdy do tej pory nie było uroczystości religijno- patriotycznej poza kościołem i na taką skalę. Dotarło wiele osób spoza parafii i zaproszonych gości. Przybyło 7 pocztów sztandarowych ze szkół noszących imię 10 i 37 pułku piechoty, jak również Bohaterów bitwy i walk nad Bzurą.

Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski, zanim doszedł do ołtarza, pokłonił się wszystkim pocztom sztandarowym. Przed rozpoczęciem Mszy św. zabrzmiał hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”

Ksiądz proboszcz Władysław Czaplicki powitał : duchowieństwo. zaproszonych gości i poczty sztandarowe . Następnie biskup Józef Zawitkowski poprosił mnie o odczytanie referatu na temat przebiegu bitwy w naszym rejonie uzasadniającego dzisiejszą uroczystość. W zwięzłych słowach przypomniałem przebieg bitwy 26 Dywizji Piechoty w 1939 roku na naszym terenie. Wspomniałem o zorganizowanym w sposób humanitarny i chrześcijański pochówku poległych żołnierzy w Nowym Dębsku, jak również o postawionym pomniku.

Piękną homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Zawitkowski. Na początku kazania powiedział, że zgromadziliśmy się przy grobie żołnierzy „aby przypomnieć ich miłość do Ojczyzny, ich bohaterstwo, aby prosić Boga, aby ich odznaczył największą nagrodą a nam i Ojczyźnie błogosławił”. Ksiądz biskup zauważył, że ”ktoś musiał mieć wielką wiarę, że zamówił na dzisiejszą uroczystość polowej Mszy św. taką piękną pogodę. Tak nas las osłonił i jesienne pola przypominają tamten wrzesień”

W dalszej części homilii Jego Ekscelencja nawiązał do kazań księdza Piotra Skargi „Gdybym zapomniał Ciebie Ojczyzno moja, moje święte Jeruzalem niech przywrze język do mego podniebienia. Niech uschnie moja prawica, a Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Amen za was i za siebie.

Taką wielką uroczystość zgotowaliście przy mogile, którą pracowici chłopi postawili z kamieni na własnym polu. A wiem, co to znaczy, gdybyście wy zapomnieli dzieciaki spod sztandarów, żołnierze, gdybyście zapomnieli wy, mieszkańcy gminy Sucha to kamienie wołać będą! Gdybym zapomniał Ciebie, Ojczyzno, moje święte Jeruzalem. Bo Ojczyzna moja to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i uwierzył w Boga”

Wspomniał o dwóch totalitaryzmach, które na ziemi polskiej przyniosły śmierć i zniszczenie. Ten ze wschodu – Ostaszków, Starobielsk, Miednoje i Katyń A ten z zachodu: Oświęcim, Majdanek, Dachau. Ksiądz Biskup ubolewał, że „ w dobie poprawności politycznej ani w sejmie, ani w szkole, ani w domu nie chcą tego nazwać ludobójstwem”.

Pod koniec homilii Ksiądz Biskup zadał pytanie „Polacy kochani, czy wy nie jesteście chorzy na ten temat, żeby wciąż płakać nad grobami? Może czas zapomnieć i może już czas przejść do dni codziennych, które są pracą” i odpowiedział na tak postawione pytanie „Nie, proszę księdza, to nie tak. Gdybym zapomniał Ciebie, Jeruzalem, niech przywrze język do mego podniebienia. Ofiara tych nie będzie na marne. Przyjdzie nowych ludzi plemię jakich dotąd nie widziano”

Na koniec homilii powiedział „Trzeba przychodzić nad groby żołnierzy, aby nam powiedzieli o jaką Polskę walczyli i czy taka jest?”

Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Władysław Czaplicki podziękował Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za sprawowanie polowej Mszy św. i duchowieństwu za udział w liturgii. Popłynęły pierwsze dźwięki pieśni ‘Boże coś Polskę”, którą z czcią odśpiewali zgromadzeni.

Po zakończonej Mszy św. odbyła się uroczystość wręczenia medali PRO MEMORIA członkom Społecznego Komitetu dla upamiętnienia bitwy 26 DP w 1939 roku. Na wniosek Pana Profesora Wiesława Wysockiego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyróżnienia zostały przyznane przez Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Medale wręczał pan pułkownik z MON-u i profesor Wiesław Wysocki
Z krótkim programem artystycznym wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim.
Pułkownik Remigiusz Wiśniewski przeprowadził Apel Pamięci. Była to wzruszająca i przejmująca chwila przypomnienia poległych żołnierzy i zasłużonych osób cywilnych, niezapomniana lekcja historii.
Następnym punktem uroczystości było składanie kwiatów przez zaproszonych gości , delegacje społeczności szkolnych i osoby indywidualne. W tym czasie trębacz grał „Ciszę i „ Śpij żołnierzu w ciemnym grobie”.
Głos zabrali równiez zaproszeni goście:

  • Pani starosta powiatu kutnowskiego Dorota Dąbrowska podziękowała za zaproszenie i za zorganizowanie tak udanej uroczystości, przekazując na piśmie wyrazy uznania dla Społecznego Komitetu dla upamiętnienia bitwy 26 DP w 1939 roku.
  • Pan wicestarosta powiatu sochaczewskiego Piotr Osiecki także podziękował za zaproszenie i wyraził słowa uznania dla organizatorów za włożony wysiłek w przygotowanie uroczystości
  • Pan profesor Wiesław Wysocki w swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że pamięć o poległych żołnierzach będzie żywa i do spotkań przy pomniku będzie dochodziło częściej.
  • Pan wójt gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski w swoim wystąpieniu zachęcał do modlitwy za poległych żołnierzy.

Na zakończenie podziękowałem: przybyłym gościom, darczyńcom za wręczenie wyróżnień, wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości.

Na zbiorowej mogile poległych 190 żołnierzy z 26 DP spoczywających na cmentarzu parafialnym w Kozłowie Szlacheckim kwiaty złożyli i hołd oddali starosta powiatu kutnowskiego Dorota Dąbrowska oraz członkowie Społecznego Komitetu dla upamiętnienia bitwy 26DP.W tle słychać było „Ciszę” i „Śpij żołnierzu w ciemnym grobie”…