Kronika Bitwy nad Bzurą
26 Dywizji Piechoty Armii Pomorze od 12 do 16 IX 1939 r.

72 Rocznica Bitwy nad Bzurą – Kozłów Szlachecki

KOZŁÓW SZLACHECKI

W dniu 11 września 2011 roku (niedziela) odbyły się uroczystości poświęcone 72. rocznicy Bitwy nad Bzurą ku czci walk i pamięci poległych w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku na terenie gminy Nowa Sucha.

Obchody rozpoczęły się na cmentarzu wojennym w Kompinie, na który przybyli zaproszeni goście między innymi przedstawiciele władz gminy Nieborów i Nowa Sucha oraz uczestnicy spływu kajakowego. Po odmówieniu modlitwy za poległych, złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy nastąpił przemarsz z cmentarza nad rzekę Bzurę, skąd wyruszył spływ kajakowy z Kompiny do Kozłowa Szlacheckiego, w którym wzięło udział pięćdziesiąt osób. Spływ upamiętniał forsowanie rzeki Bzury przez 26 Dywizję Piechoty.

O godzinie 14.30 do Kozłowa Szlacheckiego dotarli wszyscy uczestnicy spływu. Tam czekał na nich poczęstunek wojskową grochówką oraz kiełbaskami z ogniska. Poczęstunek był przygotowany również dla wszystkich chętnych biorących udział w obchodach.

Na uroczystości przybyła grupa rekonstrukcji historycznej im. 26 Dywizji Piechoty ze Skierniewic, która zaprezentowała zarówno stroje żołnierskie, jak i sprzęt wojskowy między innymi ciężki karabin maszynowy CKM Maksim. O godzinie 15.00 nastąpiło oddanie salw z armaty przeciwpancernej 40 mm wz. 36 Bofors.

O godzinie 16.00 w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Kozłowie Szlacheckim została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji poległych żołnierzy polskich w czasie walk nad Bzurą w 1939 roku. Msza sprawowana była przez proboszcza parafii w Kozłowie Szlacheckim ks. Władysława Czaplickiego oraz proboszcza parafii w Kompinie ks. Bogdana Zatorskiego.Na początku Mszy Świętej Alfred Nowiński wygłosił referat przypominający o wydarzeniach, które toczyły się na naszym terenie 72 lata temu.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władze samorządowej gminy Nowa Sucha z Wójtem Maciejem Mońką oraz Przewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Mikulskim na czele, władze powiatu sochaczewskiego oraz powiatu kutnowskiego, władze miasta Sochaczewa, przedstawiciele szkół, członkowie stowarzyszeń kombatanckich i organizacji społecznych, a także licznie przybyli mieszkańcy gminy Nowa Sucha.

Asystę sprawowały poczty sztandarowe ze szkół, strażacy w strojach galowych z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim oraz grupa rekonstrukcyjna w historycznych mundurach z 1939 roku.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta „Clonovia” z Klonowca oraz chór nauczycielski „Vivace”.

Po Mszy Świętej słowa wdzięczności wygłosił Wójt Gminy Nowa Sucha Maciej Mońka. Następnie swój referat przedstawił  historyk prof. Wiesław Jan Wysocki.Na koniec chór nauczycielski „Vivace” zaśpiewał pieśni patriotyczne-wojskowe. Widzowie koncertu wyrazili swoje uznanie owacją na stojąco.

Kolejną częścią uroczystości była procesja na pobliski cmentarz, gdzie przy zbiorowej mogile żołnierzy z Armii „Poznań” i „Pomorze” poległych w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku Alfred Nowiński poprowadził apel poległych.Następnie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez delegacje zaproszonych gości.

Uroczystości 72. Rocznicy Bitwy nad Bzurą bez wątpienia dla wszystkich były wspaniałą lekcją historii. Każdy z uczestników dołożył swoją cegiełkę do dzieła budowania Naszej narodowej oraz lokalnej pamięci i tożsamości. Obchody dały możliwość pokazania, że pamiętamy i jednocześnie oddajemy hołd tym, którzy ofiarowali w obronie Naszej Ojczyzny swoje życie.